Ние сме вашият надежден партньор за групажен транспорт

Групажен транспорт на АДР (опасни) товари

Превоза на опасни товари е по-специфична дейност, за която са необходими специални превозни средства, обучени шофьори и допълнителни разрешителни. В Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) са уточнени всички подробности относно тази дейност.

„Опасен“ е всеки товар, който се преовзва при специални предпазни мерки, в зависимост от класа на опасност.

Класове опасни товари

 • Клас 1 – Експлозиви, които се разделят 6 подкласа и включват: боеприпаси, патрони, фойерверки, пиротехника, сигнални ракети, детонатори, възпламенители, детонаторни шнурове, ракети, TNT / TNT смеси и др.
 • Клас 2 – Газове, които се делят на 3 подкласа и включват: аерозоли, сгъстен въздух, газови патрони, газове за пожарогасители, бутан, пропан, метан, етан, деметил етер, етилен, пропилен и др.
 • Клас 3 – Течни запалими вещества, които включват: ацетон, алкохол, парфюмерийни продукти, авиационно гориво, бензин, дизел, керосин и др.
 • Клас 4 – Твърди запалими вещества, които се делят на 3 подкласа и включват: алуминиев фосфид, натриеви батерии и клетки, запалки, кибрити, камфор, целулоид, копра и др.
 • Клас 5 – Окисляващи се вещества; органични прекиси, които включат: хлорати, нитрати, перманганат, алуминиев нитрат, водороден прекис и др.
 • Клас 6 – Токсични вещества; заразни вещества, които включват: медицински/биомедицински отпадъци, биологични кулури, образци, багрилни вещества, цианиди, крезоли и др.
 • Клас 7 – Радиоактивни материали, които включват: радиоактивна руда, медицински изотопи, иридиеви нуклеиди/изотопи, плутониеви нуклеиди/изотопи и др.
 • Клас 8 – Корозионно активни вещества, които включват: киселинни разтвори, течност за акумулатори, формалдехиди, разредители, бром, азотна киселина и др.
 • Клас 9 – Разни, които включват: сух лед, литиево-йонни батерии, намагнетизирани материали, екипировка за бърза помощ, животоспасяващи апарати и др.

Превозни средства за групажен транспорт на опасни товари

 • Цистерни – най-разпространените превозни средства. С тях се превозват течни и газообразни опасни товари.
 • Контейнери – за превоз на насипни или палетирани опасни товари.
 • Бутилки за газообразни вещества под налягане.
 • Малки контейнери за радиоактивни, медицински и др. опасни товари.

Всички превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари минават задължителна проверка, с която да се удостовери, че отговорят на нормативната уредба. ППС, в което е натоварен опасен товар, не трябва да има повече от едно ремарке или полуремарке.

От ИА „Автомобилна администрация” на превозвача, ползвателя или собственика на ППС се издава специално одобрение по образец, което важи за 1 година. То се издава след подаването на съответните документи, доказващи годността на ППС, с което ще се извършва превоза на опасни товари.

Всяко транспортно средство трябва да бъде надлежно маркирано, за да е ясно какъв вид опасен товар превозва. Маркировката трябва да е видима, четлива и устойчива на нормални условия на превоз, както и да издържа на огън поне 15 минути.

Итбул ЕООД разполага с необходимите лицензирани превозни средства за групажен транспорт на ADR товари, и с обучени шофьори. С нас можете да сте спокойни и сигурни в качеството на извършената дейност.