Ние сме вашият надежден партньор за групажен транспорт

Застраховка ЧМР – отговорност на превозвача

ЧМР-Отговорност на превозвача

Застраховка „Отговорност на превозвача” покрива уговорените рискове, на които е изложен застрахования превозвач, съгласно общите условия на дружеството и конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) от 1956г.

Застрахователното покритие осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза, като изплаща застрахователно обезщетение за щети на стоките до действителната им стойност, но не повече от:
· 8.33 СПТ* (специални права на тираж — SDR) на килограм липсващо тегло или ориентировъчна цена в евро 10 евро на килограм, като курса не е фиксиран и може да се провери на следния сайт: http://bg.coinmill.com/EUR_SDR.html
При превоз на скъпа и лека стока ви препоръчваме да си направите допълнителна карго застраховка, при която ви се изплаща фактурната стойност на стоката.
Пример: осветителни тела 18 килограма на стойност 980 евро ще ви се плати 180 евро по CMR застраховка, но ако имате карго застраховка ще бъдете обезщетени с фактурната стойност на увредената стока.